HOURlivý rok 2021

So začiatkom roka 2022, ešte pred stanovením si nových výziev, prichádza čas aj na pripomenutie si hlavných míľnikov roku 2021. Obzrime sa v skratke teda za minulým rokom...

V roku 2021 sa IS Humanet stal súčasťou Vládneho cloudu – certifikovanou ERP službou pre oblasť personalistiky a miezd, podvojného účtovníctva a taktiež aj samostatne certifikovaným riešením pre oblasť dochádzky. IS Humanet bol minulý rok navyše rozšírený o nový produkt – Mobilná aplikácia Humanet. Na vývoji tohto produktu sme usilovne pracovali od začiatku roka a vďaka úspešnej spolupráci so spoločnosťou GoodRequest, s.r.o. sme mohli na jeseň 2021 tento produkt priniesť k našim zákazníkom. Nezaháľali sme ani v oblasti rozvoja našich existujúcich produktov. Vďaka pravidelným updatom v IS Human eHuman pracujete s vašimi údajmi vždy "sPrávne" - vždy podľa platnej legislatívy. V IS Humanet bolo implementovaných viacero nových modulov – ako napríklad: Plánovanie a prognózy, Cestovné príkazy, či Mobilná aplikácia. Zároveň sme pre zákazníkov pripravili 40 videonávodov, v ktorých nájdu postupy, ako pracovať s IS Humanet.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu COVID-19 sme sa snažili upraviť a hlavne zefektívniť aj naše interné procesy naprieč všetkými oddeleniami. Výsledkom bolo nielen zvládnutie ťažkej situácie, ale aj nastavenie efektívne fungujúcej takmer celofiremnej práce z domu. Vďaka tomu úspešne prebehla aj realizácia prvého celofiremného online teambuildingu.

Rok 2021 nebol ideálny, ukázal nám aj naše slabé stránky, ktoré sme prijali za príležitosti, kde sa môžeme zlepšovať a napredovať. Veríme, že naše úsilie neustáleho zlepšovania nám dopomôže nielen dosiahnuť nami stanovené ambície pre rok 2022, ale aj spokojnosť na strane našich zákazníkov.