To najlepšie pre Home office

V dnešných dňoch je vďaka karanténnym a bezpečnostným opatreniam mnoho zamestnancov pracujúcich z domu. Nie v každom zamestnaní je to možné, a tam kde to možné je, sú na to zamestnávatelia nie vždy aj pripravení.

Pre zefektívnenie práce z domu a jednoduchšie spracovanie dát sme pre našich zákazníkov pripravili online balíky s vybranými modulmi. Vďaka nim ušetria množstvo pracovného času, ktorý by venovali pôvodnému spracovaniu agendy a eliminujú akýkoľvek osobný kontakt so zamestnancami.

Vybrané moduly vieme implementovať na diaľku.

Balík A

ePersonalistika + Personálny útvar

 • Všetky dôležité údaje o zamestnancovi v osobnej karte zamestnanca online
 • Zbieranie odpovedí, či tvorba testov pre zamestnancov prostredníctvom Ankiet
 • Ukladanie dokumentov online prístupných pre vybrané osoby
 • Online archív dokumentov pre jednoduchšie vyhľadávanie
 • Zadávanie online požiadaviek naprieč celou spoločnosťou
 • a mnoho ďalších možností a výhod...

Balík B

eSchvaľovanie neprítomností + eInformačný server

 • Aktuálne informácie o dochádzke
 • Online prehľad o dovolenke, salde, návštevách lekára a pod. pre každého zamestnanca
 • Elektronické zadávanie žiadaniek na neprítomnosť
 • Viacúrovňové schvaľovanie neprítomností
 • Možnosť výberu zastupujúceho schvaľovateľa
 • a mnoho ďalších možností a výhod...

V prípade záujmu o niektorý z balíkov je tu možnosť kontaktovať naše obchodné oddelenie prostredníctvom formulára.

Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Radi sa na Vašu požiadavku pozrieme a nájdeme spoločné riešenie.