Elektronické spracovanie dochádzky pre každého

Evidencia pracovného času zamestnancov je v zmysle Zákonníka práce povinnosťou každej spoločnosti. Hoci nejde priamo o povinnosť evidovania dochádzky, ktorá popri pracovnom čase zahŕňa aj dôvody neprítomností zamestnanca na pracovisku, často ide o účelnú až nevyhnutnú evidenciu pre samotnú prax. Legislatívny rámec nijako nevymedzuje spôsob evidencie, preto je výlučne na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude pracovný čas zamestnancov evidovať v elektronickej alebo papierovej forme.

Kým v stredných a veľkých spoločnostiach je papierová forma evidencie pre nízku efektivitu jej ďalšieho spracovania až nepredstaviteľná, v malých spoločnostiach sa s touto formou stretávame bežne. Dôvodmi sú často finančná a časová náročnosť, či technická zložitosť implementácie elektronického dochádzkového systému.

V spoločnosti HOUR si uvedomujeme nesporné výhody elektronickej evidencie dochádzky, ako sú predovšetkým:

  • automatické vyhodnocovanie dochádzky,
  • automatický prenos dochádzky do miezd,
  • online informácia o prítomnosti a neprítomnosti zamestnancov,
  • elektronické schvaľovanie neprítomností a nadčasov,
  • štatistiky,
  • a pod.

Z tohto dôvodu sme už v r. 2017 zaradili do online systému Humanet aj modul Spracovanie dochádzky, ktorý je vzhľadom na model financovania a cenu dostupný naozaj pre všetkých, pričom nevyžaduje žiadne vstupné náklady na strane zákazníka. O štyri roky neskôr sme základné funkcionality dochádzkového systému sprístupnili aj v mobilnej aplikácii Humanet.

Napriek tomu sme sa dlhodobo stretávali s požiadavkou mnohých zákazníkov, najmä menších spoločností bez vlastnej IT infraštruktúry, na jednoducho implementovateľný dochádzkový terminál umožňujúci snímanie dochádzky prostredníctvom identifikačných kariet.

Po viac ako roku spoločného vývoja s našou dcérskou spoločnosťou CONTAL OK prinášame na trh novú generáciu dochádzkového snímača – Terminál Humanet. Vďaka jeho unikátnym vlastnostiam, ako je možnosť pripojenia prostredníctvom siete LTE (SIM karty), umožňuje priame pripojenie do online systému Humanet. Navyše, vďaka doplnkovej stolovej sade, si Terminál Humanet nevyžaduje ani fyzickú inštaláciu na stenu. Spolu s dostupným modelom financovania vo forme splátok, či využitia zariadenia ako služby, tak prinášame riešenie dostupné pre každú spoločnosť.

Terminál Humanet je využiteľný aj v špecifických podmienkach ako sú stavby, kde absentuje IT infraštruktúra, či dokonca prevádzky bez elektrickej siete, a to vďaka variantu s externým napájaním.


Ak Vás Terminál Humanet zaujal a chcete sa o ňom, alebo o iných našich riešeniach dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať emailom na obchod@hour.sk.