Aj HOUR patrí k členom Slovensko.Digital

Rastúca efektivita a transparentnosť v štátnom IT sektore zaujíma aj nás. I preto sme sa stali hrdým členom inovatívnej platformy Slovensko.Digital.

Iniciatívu zmysluplnej digitalizácie vo verejnom sektore, ktoré toto občianske združenie aktívne vyvíja už od roku 2015 vítame s pozitívnym očakávaniami. Slovensko.Digital svoj cieľ definuje nasledovne: "Chceme, aby digitálne služby štátu boli jednoduché, dávali zmysel a mali normálne ceny. Nutne musíme zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov ako aj participáciu odbornej verejnosti pri elektronizácii verejnej správy." 

Vo svojej agende ponúka odborné stanoviská k legislatívnym iniciatívam i podporu pre zavádzanie systémových zmien. Rovnako ako aj možnosť konzultácie a poskytovania IT nástrojov v spolupráci s ďalšími občianskymi iniciatívami a spoločnosťami.

V tejto diskusii vidíme veľký potenciál, z ktorého môže profitovať celá krajina. Vážime si, že odteraz už aj my patríme k vybraným členom Slovensko.Digital a môžeme tak priložiť pomocnú ruku s našimi viac než 25-ročnými IT skúsenosťami z oblasti personalistiky, miezd, účtovníctva, dochádzky a cloudových technológií. 

Náš riaditeľ Stratégie a rozvoja Rastislav Wölcz za najväčšiu pridanú hodnotu tejto spolupráce považuje „možnosť spoločnými silami dosiahnuť dohodu o zefektívnení fungovania a využívania IT služieb štátu. Ide napríklad o portály, do ktorých sa dnes musia užívatelia prihlasovať a nahrávať rôzne súbory namiesto toho, aby dáta zaslali pohodlným kliknútím vo svojom mzdovom či účtovnom programe“.

Výsledky, ktoré prinesie diskusia a zdieľanie vedomostí naprieč platformou ukáže čas. Veríme však, že sa v nich odrazia pozitíva pre všetkých zúčastnených.