Školenie je určené pre všetkých zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia ľudských zdrojov (personálni referenti, špecialisti RĽZ, atď.), ktorých súčasťou náplne práce sú činnosti súvisiace s organizačným riadením, procesom vzdelávania, získavania zamestnancov a s procesom vnútropodnikovej mobility zamestnancov.

Školenie je rozdelené do štyroch častí, pričom každá časť je venovaná jednému modulu Human Štandard. Na školení sa účastníci naučia:

 • vytvárať, editovať a tlačiť organizačné schémy,
 • vytvárať špecifikácie pracovných miest a tlačiť popisy pracovného miesta,
 • tlačiť systemizáciu (štatistiku obsadenosti PM podľa organizačnej schémy),
 • porovnať spôsobilosti zamestnanca s požiadavkami pracovného miesta,
 • vytvárať plán vzdelávania,
 • evidovať vzdelávacie aktivity a vzdelávacie organizácie,
 • hodnotiť vzdelávacie akcie a dodávateľov vzdelávania,
 • kontrolovať platnosť cyklických vzdelávacích aktivít,
 • porovnávať plánované a skutočné náklady,
 • využívať množstvo rôznych tlačových výstupov súvisiacich so vzdelávaním zam.,
 • evidovať a jednoducho vyfiltrovať vhodných kandidátov podľa zvolených podmienok,
 • ako spustiť vyhľadávanie najvhodnejších kandidátov podľa popisov pracovných miest,
 • evidovať rôzne pracovné procesy súvisiace s pohybom zamestnanca v spoločnosti (vznik PP, preradenie, odchod na ME, atď.) a plnenie ich krokov.

  8:30 – 9:00

  Prezentácia

  9:00 – 12:00

  1.časť školenia

  12:00 – 12:30

  Občerstvenie

  12:30 – 14:30

  2.časť školenia


  Školenie môže byť realizované aj online.


PODMIENKY ŠKOLENIA
Termín:

27. 10. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Žilina


Školiteľ:

Peter Kahan


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Peter Kahan

Koordinátor HR modulov