Na webinári budú školené nasledovné témy:

  1. Účtovanie o DPH v knihe záväzkov (pohľadávok), použitie tabuľky kódov DPH v doklade, nastavenie údajov pre KV DPH v doklade
  2. Účtovanie o DPH v pokladni, použitie tabuľky kódov DPH v doklade, nastavenie údajov pre KV DPH v doklade
  3. Zostavy pre kontrolu DPH, výstupy do PDF alebo XLS
  4. Výkazy pre DP DPH, KV DPH a SV DPH – generovanie výkazov pre elektronické podanie

Predpokladané trvanie webinára sú dve hodiny.

PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

16. 6. 2022 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

45,60 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultant metodik