Na webinári budú školené nasledovné témy:

  1. Číselníky, práca s číselníkmi
  2. Počiatočné stavy záväzkov, pohľadávok, banky a pokladne
  3. Účtovanie záväzkov (pohľadávok) do knihy záväzkov (pohľadávok)
  4. Účtovanie v peňažnom denníku, vyžitie číselníkov, párovanie úhrad so záväzkami (pohľadávkami)
  5. Zálohovanie dát

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je jedna hodina.

PODMIENKY WEBINÁROV

Termín:

7. 6. 2022 o 10:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

22,80 EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultant metodik