Human Klasik – zdokonaľovacie školenie: Tlačové výstupy pre zamestnancov PaM a mzdových oddelení

Účastníci školenia sa naučia:

  • vytvárať vlastné mzdové rekapitulácie,
  • tlačiť mzdové rekapitulácie za rôzne obdobia, aj za obdobie prechádzajúce cez kalendárny rok,
  • zadávať a ukladať podmienky, používať výrazy a makrá,
  • spracovať si vlastnú rozborovú zostavu,
  • definovať položky vo výplatnej páske a v mzdovom liste,
  • správne tlačiť mesačné výkazy pre poisťovne a mesačný daňový prehľad za rôzne obdobia a naučia sa ako si údaje v nich môžu skontrolovať v pomocných zostavách,
  • vytvárať prehľady súvisiace s dochádzkou zamestnanca či prehľady práceneschopností,
  • používať zostavy tlače viacerých položiek spracovávané do MS Excel,
  • vykonať a zrušiť opravu do minula,
  • vytvoriť nový turnus.
8:30 – 9:00

Prezentácia

9:00 – 12:00

1.časť školenia

12:00 – 12:30

Občerstvenie

12:30 – 14:30

2.časť školeniaPODMIENKY ŠKOLENIA
Termín školenia:

24. 3. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Košice


Školiteľ:

Rastislav Sojak


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Kto sa Vám bude venovať?

Rastislav Sojak

Account manažér


+421 908 646 005

obchod@hour.sk