Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd.

Účastníci školenia sa naučia:

  • založiť nového zamestnanca,
  • aké sú povinné údaje pri evidencii zamestnanca,
  • aký je spôsob evidencie údajov v Osobnom oddelení, oddelení PaM a Mzdy,
  • aký je postup prechodu na ďalší mesiac a čo je následne potrebné vykonať,
  • čo je inicializácia miezd a kedy je potrebné ju zrealizovať,
  • ako v programe vytlačiť všetky povinné mesačné tlačové výstupy, rekapituláciu miezd, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, výkazy pre daňový úrad a štatistiky.

8:30 – 9:00

Prezentácia

9:00 – 12:00

1.časť školenia

12:00 – 12:30

Občerstvenie

12:30 – 14:30

2.časť školeniaŠkolenie môže byť podľa vývoja súčasnej situácie realizované aj online.
PODMIENKY ŠKOLENIA

Termín:

27. 5. 2020 o 09:00


Miesto školenia:

Bratislava


Školiteľ:

Zuzana Oravcová


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie / webinár

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Kto sa Vám bude venovať?

Zuzana Oravcová

Konzultant