Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd.

Školenie je rozdelené do troch častí; v druhej časti budú preberané nasledovné témy:

  • popis položiek z ODDELENIA PaM,
  • výpočet priemeru na dovolenku,
  • výpočet denného vymeriavacieho základu pre náhrady pri PN,
  • pomocné dáta PaM.
Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú tri hodiny.

PODMIENKY ŠKOLENIA
Termín:

26. 5. 2022 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

58,80 EUR s DPH/účastník


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultant senior