Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd. Školenie je rozdelené do troch častí; v druhej časti budú preberané nasledovné témy:

  • popis položiek z ODDELENIA PaM,
  • výpočet priemeru na dovolenku,
  • výpočet denného vymeriavacieho základu pre náhrady pri PN,
  • pomocné dáta PaM

Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú 3 hodiny.


PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

19. 10. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

68,40 EUR s DPH


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior