Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd.

Účastníci školenia sa naučia:

 • založiť nového zamestnanca,
 • aké sú povinné údaje pri evidencii zamestnanca,
 • aký je spôsob evidencie údajov v Osobnom oddelení, oddelení PaM a Mzdy,
 • aký je postup prechodu na ďalší mesiac a čo je následne potrebné vykonať,
 • čo je inicializácia miezd a kedy je potrebné ju zrealizovať,
 • ako v programe vytlačiť všetky povinné mesačné tlačové výstupy, rekapituláciu miezd, výplatné pásky, výkazy do poisťovní, výkazy pre daňový úrad a štatistiky.

  8:30 – 9:00

  Prezentácia

  9:00 – 12:00

  1.časť školenia

  12:00 – 12:30

  Občerstvenie

  12:30 – 14:30

  2.časť školenia

Termín školenia:

19. 9. 2019 o 09:00


Miesto školenia:

Košice


Školiteľ:

Rastislav Sojak


Cena:

96,- EUR s DPH


Rezervujte si školenie

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Kto sa Vám bude venovať?

Rastislav Sojak

Account manažér


+421 908 646 005

obchod@hour.sk