Školenie je určené užívateľom, ktorí s informačným systémom Human začínajú pracovať a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd. Školenie je rozdelené do troch častí; v tejto prvej časti budú preberané nasledovné témy:

  • oboznámenie s programom Human,
  • zadávanie nového zamestnanca do databázy (OSOBNÉ ODDELENIE),
  • šikovné tipy na obsluhu,
  • personalistika – prihlášky a odhlášky do poisťovní

Predpokladaná dĺžka trvania školenia sú 3 hodiny.
PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

17. 10. 2023 o 09:00


Miesto školenia:

Online školenie


Školiteľ:

Vlasta Slabá


Cena:

68,40 EUR s DPH


Na školenie/webinár sa už nie je možné prihlásiť

Pravdepodobne už uplynul termín realizácie školenia/webinára, alebo je dosiahnutý maximálny počet účastníkov.

Kto sa Vám bude venovať?

Vlasta Slabá

Konzultantka senior