Na webinári budú školené nasledovné témy:

  • vstupné okno, aktualizácie SW, nastavenie parametrov organizácie
  • užívatelia a prístupové práva
  • číselníky, práca s číselníkmi, účtová osnova
  • počiatočné stavy účtov, počiatočné stavy saldokonta
  • účtovanie v moduloch
  • zálohovanie dát

Predpokladaná dĺžka webinára je jedna hodina.

PODMIENKY ŠKOLENÍ A WEBINÁROV

Termín:

6. 6. 2023 o 10:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Zdenka Papšová


Cena:

22,80 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie / webinár

Vyplnením a odoslaním formulára zároveň súhlasite s podmienkami uvedenými vyššie. Po vyplnení formuláru Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Kto sa Vám bude venovať?

Zdenka Papšová

Konzultantka - metodička