Profil spoločnosti
Nachádzate sa:        O spoločnosti    Profil spoločnosti 

Profil spoločnosti HOUR, spol. s r. o.

HOUR, spol. s r. o. je softvérová firma, ktorej história sa začala písať v roku 1993. V súčasnosti má naša spoločnosť takmer 70 zamestnancov a okrem hlavného sídla v Žiline má vybudované svoje zastúpenie v Košiciach, Banskej Bystrici a v Piešťanoch.
Základným poslaním spoločnosti je

prinášať hodnoty

s cieľom naplniť víziu spoločnosti:
  • pomáhať zákazníkom fungovať lepšie poskytovaním inovatívnych, komplexných a spoľahlivých riešení, ktoré prekonávajú ich očakávania,
  • byť dôveryhodným pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov, 
  • dlhodobo rásť a byť lídrom na trhu.
Našim cieľom je prostredníctvom vývoja, implementácie a údržby programových vybavení pre spracovanie miezd a riadenie ľudských zdrojov poskytovať zákazníkom kvalitné a komplexné služby pri dosahovaní obchodných cieľov.
Rozhodujúcim momentom k tomuto úzkemu smerovaniu firmy bolo víťazstvo v celoštátnom konkurze v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany s mzdovým produktom FLUXPAM, verzia PAM3, neskôr v zdokonalenej verzii PAM4. Napriek úspechu produktu FLUXPAM si zamestnanci spoločnosti uvedomovali, že s nástupom operačného systému WINDOWS bude možné ešte zdokonaliť funkcionalitu systému a začali pripravovať nové riešenie spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov pod názvom HUMAN. O kvalite produktu HUMAN hovoria stovky úspešných inštalácií a prebiehajúcich implementácií tohto produktu. Nadstavbovým riešením systému HUMAN je eHUMAN, ktorý je dostupný v prostredí internetového prehliadača. Systém je modulárny, flexibilný a prepojiteľný, čiže môže byť nadstavbou akéhokoľvek personálneho informačného systému. Spojením systému eHUMAN a Kiosku, moderný samoobslužný terminál, vzniká komplexné riešenie 24 hodinový personálny asistent, ktorý umožňuje všetkým zamestnancom spoločnosti aktívny prístup k informáciám z oblasti personalistiky, miezd, dochádzky, vzdelávania a ďalších oblastí ľudských zdrojov. Rýchly vývoj v oblasti internetu a intranetu si vyžiadal vývoj nového produktu HUMANET, ktorý využíva podporu a služby technológie .NET framework. Je určený pre spoločnosti, kde je potrebný prístup a zber dát z veľkého množstva inštitúcií do jednej centrály (napr. samosprávne kraje) a pre malé spoločnosti bez potreby inštalácie na vlastnom PC. Naša spoločnosť takisto nezabúda ani na outsourcing personálnej, mzdovej a úćtovnej agendy ako strategickú podporu a jednu z možností úspory financií, zlepšenia služieb a rozvoja spoločností na Slovensku. Do jej portfólia patrí Účtovný softvér MADO pre spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. 
Spoločnosť má vypracovaný vnútorný informačný systém, ktorý umožňuje vykonávať veľké množstvo aj náročných implementácií, zabezpečiť prispôsobenie podľa potrieb užívateľa, poskytovať hot-line, servis, poradenstvo, školenia, sledovať legislatívny vývoj, uskutočňovať ďalší vývoj a zasielať nové verzie v dostatočnom predstihu pri zachovaní špecifík konkrétneho užívateľa.
Doterajší vývoj firmy HOUR, spol. s r. o. a bohaté skúsenosti s problematikou miezd a personalistiky ako aj dôsledné uplatňovanie systému manažérstva kvality dávajú dostatočnú záruku, že sa bude aj naďalej špecializovať na zložitú oblasť vývoja, implementácie a údržby systémov na riadenie ľudských zdrojov tak, aby dosiahla kredit najlepšej firmy v tejto oblasti. Našim cieľom je dlhodobý rast a dosahovanie takého stupňa komplexnosti poskytovania služieb, aby sa tieto stali štandardom v Európskej únii.


História spoločnosti

1993

Vznik spoločnosti HOUR, spol. s r.o.

1994

FLUXPAM – PAM3, víťazstvo v celoštátnom konkurze pre Slovenské liečebné kúpele Piešťany

1995

Vývoj PAM4 – víťazstvo v konkurze pre Slovakofarmu Hlohovec

1999

HUMAN – komplexné riešenie spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov

2000

Letové prevádzkové služby SR, š. p. – prvá veľká úspešná inštalácia Human

2002

SOLID spracovanie miezd pre podnikateľov a malých spoločností do 100 zamestnancov

 

ELANOR - odkúpenie slovenských aktivít spoločnosti

2003

Pobočka v Prahe – vstup na český trh

2004

CRA Rating na úrovni skBaa – ako prvá IT spoločnosť na Slovensku

2005

Outsourcing – komplexné spracovanie miezd a vedenie personálnej agendy pre všetky typy organizácií

2006

Certifikácia podľa ISO 9001:2000

 

Microsoft Industry Award Finalist

 

HUMANET intranetové riešenie pre spracovanie miezd a RĽZ postavené na technológii .NET

2007

Slovak Microsoft Gold Partner

2009

Recertifikácia podľa ISO 9001:2008

2011

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005

2012

Recertifikácia podľa ISO 9001:2008
Rozšírenie produktového portfólia o eHuman - webové rozhranie pre vybrané moduly systému Human

2013 Nové moduly pre riadenie ľudských zdrojov a sledovanie dochádzky v informačnom systéme HUMANET

2014

Rozšírenie produktového portfólia o Employee Self Service - 24 hodinový personálny asistent
Recertifikácia podľa ISO
 27001:2005

2015

Recertifikácia systému manažérstva kvality ISO 9001: 2008
Modul eCestovné príkazy - komplexné zastrešenie workflow domácich a zahraničných CP
Ocenenie EuroCloud SLOVAKIA - Outsourcing služieb PaM prostredníctvom systému Humanet

2016

Ocenenie EUROCLOUD SLOVAKIA AWARD 2016 pre Humanet ako najlepšiu Cloudovú službu pre horizontálny trh a ocenenie pre eHuman v rámci riešenia 24 hodinový personálny asistent ako najlepšiu Cloudovú službu pre vertikálny trh.
Špeciálna cena poroty "One to watch" v súťaži EuroCloud Europe Award 2016 pre riešenie eHuman - 24 hodinový personálny asistent

2017

Recertifikácia podľa ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013

Kontakt
Informácie:   obchodné oddelenie
Telefón:   041 / 507 27 11
E-mail:   obchod@hour.sk

využite náš kontaktný formulár