HUMAN Časový manažér
Nachádzate sa:        Produkty    HUMAN    HUMAN Časový manažér 

HUMAN Časový manažér

 

HUMAN Časový manažér je efektívny dochádzkový systém, ktorý zhromažďuje informácie z terminálov a v reálnom čase vykonáva ich spracovanie a vyhodnocovanie. Jeho modularita poskytuje širokú škálu možností v parametrizovaní systému podľa potrieb zákazníka. Špecifické požiadavky obchodného partnera kompletne zanalyzujeme a flexibilne zapracujeme, aby systém poskytoval požadovaný komfort. Aktuálnou novinkou sú dochádzkové moduly e-Informačný server a e-Schvaľovanie neprítomnosti.  
 

Použitím moderných programovacích nástrojov systému HUMAN a interného programovacieho jazyka, dokáže HUMAN Časový manažér komunikovať aj s najnovšími identifikačnými zariadeniami na trhu. Je postavený na architektúre klient – server, pričom je k dispozícii web aplikácia systému dostupná cez internetový prehliadač. HUMAN Časový manažér ako súčasť informačného systému HUMAN podporuje rôzne druhy databázových prostredí ako je MS SQL, MY SQL alebo Oracle.

 
Dochádzkové moduly systému HUMAN Časový manažér:

 • SPRACOVANIE DOCHÁDZKY
 • PLÁNOVANIE DOCHÁDZKY
 • CESTOVNÉ PRÍKAZY
 • e-INFORMAČNÝ SERVER
 • e-SCHVAĽOVANIE NEPRÍTOMNOSTI 
Informačný leták HUMAN Časový manažér v .pdf formáte NA STIAHNUTIE
Kto riešenie Časového manažéra využije?

Každý. Každý kto chce zminimalizovať riziko zneužívania dostupných metód zaznamenávania dochádzky a znížiť náklady spoločnosti, mať k dispozícii reálne informácie o zamestnancoch, o ich dochádzke a práci. Mať prehľad o zdrojoch, možnosť generovať prehľady o činnostiach na strediskách a sledovať celkové zlepšenie imidžu spoločnosti.

Nemenujeme oblasti, v ktorých je system uplatniteľný. Nedefinujeme počty zamestnancov, u ktorých by sa riešenie malo implementovať. HUMAN Časový manažér je dostupný a použiteľný vo veľkých prevádzkach s tisícami zamestnancov a rovnako nájde svoje uplatenenie aj v spoločnostiach s počtom zamestnancov pod 50. 


Prínosy pri zavedení systému


Pre zamestnancov a organizáciu:
 • všetky potrebné informácie týkajúce sa sledovania dochádzky zamestnancov sú dostupné v reálnom čase, napr. informácie o odpracovanom čase, nadčasoch, čerpaní a zostatku dovolenky, návštevách lekárov a iných prerušeniach pracovnej doby,
 • kontrola dochádzkových dát zamestnancov na snímači alebo cez web aplikáciu, 
 • úspora nákladov za ochranu objektu a kontroly vstupov osôb,
 • podpora rozličných typov dochádzkových snímačov.

Pre personalistov, mzdárov a administrátorov:
 • komfortný prenos údajov o schválenej dochádzke priamo do miezd, 
 • okamžité zistenie prítomnosti zamestnancov na pracovisku,
 • informácie dostupné v reálnom čase,
 • eliminácia chýb spôsobených manuálnym spracovaním,
 • kontrola odpracovaných hodín na strediskách (projektoch, linkách), sledovanie zdrojov,
 • kontrola ročných limitov pre neprítomnosti,
 • prepojenie s externými personálnymi systémami,
 • prehľady podľa vlastných požiadaviek a potrieb,
 • definovanie prístupových práv nielen podľa organizačnej štruktúry,
 • široká škála tlačových výstupov a prehľadov, možnosť definovania vlastných výstupov na tlač a do súboru formátu .xls,
 • definovanie rôznych prístupových práv užívateľov, napr. prezeranie dochádzky vybraných zamestnancov, správca nastavenia a pod. 
 

Modularita systému


HUMAN Časový manažér využíva ako nástroj a zdroj informácií o evidencii dochádzky rôzne identifikačné zariadenia. Sú to identifikačné karty (čipové, magnetické) a rôzne snímače využívajúce na overenie osoby pridelené karty, PIN kód, odtlačky prstov alebo dlane, alebo rôzne kombinácie uvedeného (kombinácia karty a PINu).
 
Prepojenie s inými systémami je realizované exportom a importom dochádzkových a personálnych dát z/do externých personálnych systémov, ktoré je plne dostupné na zjednodušenie nahrávania informácií o zamestnancoh.
 
V pripade využívania systému HUMAN aj na personalistiku a spracovanie miezd, je veľkou výhodou jedna databáza zamestnancov, pričom všetky údaje o zamestnancoch sa zadávajú do systému len raz a sú dostupné pre všetky implementované moduly. 
 
Možnosť prepojenia Časového manažéra so stravovacím systémom – výmena dát o nároku na počet obedov podľa počtu odpracovaných hodín a automatické zrazenie sumy obedu zo mzdy, na ktorý pracovník nemal nárok. 

Efektívnejšie podnikové riadenie


HUMAN Časový manažér vám poskytne aktuálne informácie o odpracovaných hodinách, vytvorených a schválených nadčasoch, vyčerpanej dovolenke, chorobnosti pracovníka, ako aj o čase strávenom na služobných cestách a iných prerušeniach pracovnej doby. Dôležité sú informácie o tvorbe a čerpaní flexikonta, o počte hodín na iných strediskách (projektoch, linkách), ako aj nárok na gastro lístky. Evidencia, schvaľovanie a výpočet cestovných náhrad za cestovné príkazy poskytuje prehľad o pohybe pracovníkov a nákladoch na diéty v tuzemsku, aj v zahraničí. Plánovaním dochádzky je možné docieliť jasné rozvrhnutie pracovnej doby žiaduce hlavne pri nepravidelných pracovných režimoch, ktoré je možné flexibilne meniť.

Získate tak podklady potrebné na prípravu ľubovoľných prehľadov, štatistík alebo reportov pre manažment spoločnosti. Rovnako zúročite dostupné informácie pri rozhodovaní o bonusoch alebo iných benefitoch pre zamestnancov.Tlačové zostavy


V systéme sú k dispozícii voľne definovateľné tlačové výstupy v závislosti od potrieb používateľa systému. Definované tlačové zostavy je možné spracovať do formátu súboru .xls, taktiež zdielať, alebo ich mať výhradne pre súkromnú potrebu používateľa.

Príklady pevných tlačových zostáv systému:                                                                                                   
 • tlač plánovaných zmien vybraných zamestnancov za zadané obdobie,                                             
 • prehľad chybových intervalov zamestnancov za určité obdobie,                                                      
 • odchýlky od plánu,                                                                                                                                        
 • prehľad neprítomností zamestnancov, ktorí neodpracovali plánovanú zmenu,                                      
 • prehľad prítomných a neprítomných zamestnancov na pracovisku, a mnohé ďalšie.


VYBRANÉ REFERENCIE:
Štátne inštitúcie a samospráva
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY Slovenskej republiky (LPS SR, š.p.)
Mesto PIEŠŤANY
Mesto RAJEC
Mesto ŠAĽA
VÚC NITRA

Obchod a služby
MARKÍZA a.s., Bratislava
LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA – Airport Bratislava a.s. (BTS)
HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o., Bratislava
IKEA Bratislava s.r.o, Bratislava

Výrobné podniky 
OSRAM Slovakia a.s., Nové Zámky
GRAFOBAL a.s., Skalica
GABOR s.r.o. Bánovce nad Bebravou
VALEO Slovakia s.r.o., Košice
TECHNOGYM E.E., s.r.o., Malý Krtíš
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s., Prievidza
WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina

Zdravotníctvo
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA Banská Bystrica  (RÚVZ)
NEMOCNICA Košice – Šaca a.s., I. súkromná nemocnica 

 .

TERMINÁLY PRE DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM HUMAN ČASOVÝ MANAŽÉR


Štandardné snímače kariet


CCR-K-Slim a CCR-Slim sú odolné a spoľahlivé zariadenia na identifikáciu osôb prostredníctvom ID kariet vhodné do náročných podmienok.

Identifikácia sa vykonáva čítaním Proximity kariet. CCR-K-Slim má podsvietenú kapacitnú klávesnicu pre zadávanie PIN, alebo GIN kódov, ktorá zvyšuje úroveň bezpečnosti.

Snímače majú využitie v prístupovom aj dochádzkovom systéme. Ich dizajn umožňuje jednoduchú montáž aj na miesta, kde je obmedzený priestor na inštaláciu (zárubne dverí a pod.).

    Bezkontaktný čítač ID kariet CCR K Slim                       Bezkontaktný čítač ID kariet CCR Slim
                                                    
                                                                       
     Podrobnejšie informácie o snímači nájdete TU.                                       Podrobnejšie informácie o snímači nájdete TU.

 
Dotykové snímače kariet


Integrovaná kamera pre zosnímanie zamestnanca pri čítačke, ako aj pomerne veľká dotyková obrazovka poskytujú vysoký komfort obsluhy zariadení. Pre lepšiu overiteľnosť záznamov pri spracovaní dochádzky nadriadeným, systém dokáže priložiť snímku k transakciám zamestnanca. Plnou konfigurovateľnosťou rozloženia tlačidiel na čítačke je možné docieliť štandard spoločnosti, na ktorý sú zamestnanci zvyknutí. Nastaviteľnosť hlasitosti čítačky je žiadúca a využiteľná vo výrobných podnikoch a hlučných priestoroch. 

Dotykové snímače kariet sú ľahko ovládateľné vzhľadom na jednoduchú obsluhu. Vďaka zrozumiteľnému menu čítačky si každý zamestnanec môže skontrolovať vlastné prerušenia, vypočítanú dochádzku, fond pracovného času alebo nadpracované hodiny. Na obrazovke snímača je miesto pre logo spoločnosti alebo priestor pre prezentáciu, či zobrazenie noviniek firmy. 

Terminály s dotykovým displejom disponujú možnosťou rozpoznávania tváre a biometrických znakov tváre. Bez problémov sú k dispozícii meniace čítacie hlavy pre karty EM RFID, Mifare, HID alebo HID iClass. 

                     AFL-057A, 5" display                                                              ACT-08A, 8" display       
                   


                        CCR Premium Plus                                                              Attendance System TS  
                                              
               

       Podrobnejšie informácie o snímači nájdete TU.                                            Podrobnejšie informácie o termináli nájdete TU.


Biometrické terminály


V súčasnosti je rozšírený fenomén identifikáciea verifikácie užívateľa na báze spracovania biometrickej vzorky (odtlačok prsta, dlane, zosnímanie sietnice) v kombinácii s potvrdením cez heslo, PIN alebo identifikačnú kartu.

Biometrické terminály, ktoré verifikujú užívateľa na základe odtlačkov prstov, respektíve geometrie tváre sú vysoko efektívne a neomylné. Pri dochádzkových systémoch, ktoré využívajú biometrické terminály, vyžaduje Úrad na ochranu osobných údajov SR pri komerčných aplikáciach osobitnú registráciu. 

Terminály iClock580 a iClock680 spĺňajú aj požiadavky náročných klientov. Sú predurčené na použitie v dochádzkových systémoch v rôznych typoch prevádzok (administratíva, výroba, časová aj úkolová mzda). Intuitívne ovládanie zariadení a identifikácia prostredníctvom odtlačku prstu, hesla, PINu alebo karty poskytuje dostatočný komfort a jednoznačnosť autorizácie užívateľa. Vysokorýchlostný algoritmus čítania odtlačkov prstov, optický senzor odolný proti poškrabaniu, nárazu a vibráciám, ako aj elegantný dizajn sú veľkými devízami, ktorými terminály iClock 580 a iClock680 disponujú. 

                          iClock 580                                                                             iClock 680
       Informačný leták HUMAN Časový manažér v .pdf formáte NA STIAHNUTIE
V prípade záujmu o bezplatnú prezentáciu systému HUMAN Časový manažér, kontaktujte našich obchodných manažérov na telefónnom čísle 041/507 27 11 alebo e-mailovej adrese obchod@hour.sk.