HOTLINE
Nachádzate sa:        Zákaznícke centrum    HOTLINE 

Hotline – Linka zákazníckej podpory

Hotline na čísle 041 / 286 15 15Linka zákazníckej podpory Vám umožňuje získať informácie a riešiť všetky požiadavky súvisiace s produktmi spoločnosti HOUR a to na jednotnom telefónnom čísle. Stačí zavolať na 041 / 286 15 15 a naši konzultanti Vám radi poskytnú potrebné informácie.

Pozor: Od 8.1.2018 bude zmenená štruktúra interaktívneho hlasového menu na linke zákazníckej podpory.

Linka zastrešuje tri hlavné služby, a to
  • užívateľský hotline pre produkty Human, Humanet a MADO,
  • technickú podporu,
  • služby zákazníckeho centra.

Užívateľský hotline


Užívateľský hotline je služba poskytovania informácií o užívateľskej obsluhe softvérových produktov Human, Humanet a MADO spoločnosti HOUR.


Technická podpora

Táto služba zahrňuje poskytovanie technických informácií o softvérových produktoch a riešenie technických problémov. Prostredníctvom technickej podpory Vám vyškolení konzultanti pomôžu napr. so správnym nastavením databázy, jej zálohovaním, konfiguráciou systému, nastavením prístupových práv a samozrejme riešením rôznych technických problémov.


Služby zákazníckeho centra

Zákaznícke centrum je miesto, kam sa môžete obracať so svojimi požiadavkami na naše produkty a služby. Zákaznícke centrum je Vám k dispozícii v prípade akejkoľvek požiadavky, no najmä pre požiadavky súvisiace s:
  • organizáciou hromadných a individuálnych školení (napr. informácia o termínoch hromadných školení, záujem o individuálne školenie),
  • realizáciou individuálnych úprav (napr. požiadavka na prepojenie s iným informačným systémom, úprava výpočtu mzdy),
  • distribúciou update (napr. zmena poštovej či emailovej adresy pre posielanie update),
  • realizáciou servisných zásahov,
  • riešením reklamácií.

Ako linka centra zákazníckej podpory funguje?

Po zavolaní do centra zákazníckej podpory Vás uvíta automatický hlasový systém (IVR), ktorý Vás bude navigovať možnosťami volieb, na základe ktorých jednoducho definujete druh Vašej požiadavky a to postupným stláčaním tlačidiel na Vašom telefóne (pozn. príslušnú voľbu je možné zvoliť i skôr ako budú ponúknuté všetky možnosti).
V prípade, že váš telefón nepodporuje tónovú voľbu alebo nezadáte žiadnu voľbu do 5 sekúnd, bude Váš hovor automaticky presmerovaný priamo na zákaznícke centrum.

Štruktúra automatického hlasového systému (IVR) platná od 8.1.2018:


hotline_nova_strukturaPríklad: Ak potrebujete informáciu o obsluhe programu Human, oblasť Personalistika a mzdy, vytočíte telefónne číslo 041 / 286 15 15 a po prijatí hovoru systémom stlačíte na Vašom prístroji číslo 1 a následne opäť 1.

V prípade, že napriek stlačeniu príslušného tlačidla na Vašom telefóne nezaeviduje call centrum Vašu požiadavku, je potrebné zmeniť nastavenie Vášho prístroja alebo pred samotným výberom jednotlivých volieb prepnúť prístroj do iného režimu, napr. stlačením niektorého tlačidla. V týchto situáciách kontaktujte kolegu zabezpečujúceho správu telekomunikačnej techniky vo Vašej spoločnosti alebo priamo dodávateľa telekomunikačných služieb.


Kedy je linka centra zákazníckej podpory dostupná?

Linka centra zákazníckej podpory je Vám k dispozícii každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 hod.
Kontakt
Informácie:   zákaznícke centrum
Telefón:   041 / 286 15 15 (voľba 5)
E-mail:   zc@hour.sk

využite náš kontaktný formulár