Archív noviniek
Nachádzate sa:        O spoločnosti    Archív noviniek 
Podporujeme aj hodnoty nášho regiónu
27.07.2017 | 11:12
Myšlienka obnovy kultúrnych a historických pamiatok, ktoré nám minulosť zanechala, sa nás dotýka. Aj v Žilinskom regióne vznikajú projekty, vďaka ktorým ju môžeme podporiť.


 
Jedným z nich je aj iniciatíva pre obnovu krásnej historickej Synagógy v Bytči, ktorú zastrešuje Občianske združenie na záchranu bytčianskej synagógy. Jeho cieľom je vrátiť stavbe,  ktorú preveril čas a ľudská nezodpovednosť, tvár. Združenie verí, že vďaka podpore z regiónu sa podarí vyzbierať potrebné prostriedky na jej dokončenie.
 
Úlohu spoločensky zodpovedného podnikania vidíme i v pomáhaní a ochrane hodnôt, ktoré sa ocitli na okraji záujmu. A preto aj  v rámci kampane „Adoptujte si okno“, ktoré združenie zorganizovalo v roku 2017, sme myšlienku podporili a adoptovali si okno vrátane jeho rekonštrukcie. 

Synagóga v Bytči stála už v roku 1801, avšak jej súčasná podoba v neorománskom slohu je výsledkom snáh a aktivít Židovskej náboženskej obce na konci 19. storočia. Hlavnú zásluhu na jej vzniku a fungovaní mali Popperovci, ktorí patrili k významným rodom regiónu s dôležitým vplyvom na jeho hospodársky rozvoj.


 
Počas 2. svetovej vojny došlo k vyplieneniu celej budovy. Okrem schátralej stavby sa zachovala len pôvodná opona. V roku 2007 sa pod jej zúbožený stav podpísala aj víchrica, ktorá jej zničila strechu. Nešťastná udalosť však odštartovala postupný proces obnovy jej hodnoty. Nakoľko práce na rekonštrukcii si budú vyžadovať mnoho pozitívnych síl, energie a nákladov, združenie predĺžilo možnosť podpory do 31. 03. 2018. 
 
Trh, technológie, riešenia či ľudia sa neustále menia. Prichádzajú a odchádzajú. Ale hodnoty regiónu, tie ostávajú naveky. Pokiaľ sa im rozhodneme pomáhať a chrániť ich dušu. A my sme sa rozhodli. Vieme, že správne. 


 
Zaujala vás myšlienka podpory bytčianskej synagógy? Zistite viac na stránke združenia.
Fotografie: Synagóga Bytča | Autor článku: HOUR spol, s r.o.
 
Kontakt
Informácie:   obchodné oddelenie
Telefón:   041 / 507 27 11
E-mail:   obchod@hour.sk

využite náš kontaktný formulár