Modul Jednoduché účtovníctvo zastrešuje kompletnú agendu pre spoľahlivé vedenie jednoduchého účtovníctva.  


  Obsah modulu

  • všetky účtovné evidencie: pokladňa, banka, interné doklady, pohľadávky a záväzky,
  • fakturácia,
  • sklad,
  • majetok – krátkodobý , dlhodobý,
  • široká organizačná štruktúra (stredisko, zákazka, činnosť, programy a zdroje financovania),
  • výkazy DPH,
  • peňažný denník pre podnikateľov, neziskové a cirkevné organizácie.
  jednoduche uctovnictvo ilustracia

  Funkcie modulu

  • tvorba príkazov na úhradu a načítanie bankových predpisov,
  • spracovanie DPH,
  • triedenie a filtrovanie tlačových zostáv podľa rôznych kritérií,
  • export tlačových zostáv MS Excel.

  Výstupy modulu

  • peňažný denník,
  • účtovné knihy jednotlivých evidencií, saldokonto – vo formáte .pdf a .xls,
  • daňové výkazy – účtovná závierka podnikateľa, neziskovej organizácie vo formáte .fdf a .xml,
  • daňové priznanie právnickej a fyzickej osoby,
  • výstupy zo skladu – inventúra, bilancie stavu a pohybu zásob,
  • výstupy z majetku – zoznam majetku, súpis majetku, inventúra majetku, karta majetku atď.,
  • výkazy DPH vo formáte .fdf a .xml.

  Vybrané ukážky modulu Jednoduché účtovníctvo


  Získajte viac informácií o module Jednoduché účtovníctvo

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk