Agentúrne zamestnávanie

Poskytujete služby personálneho leasingu? Využite možnosti nášho riešenia  Modul Agentúrne zamestnávanie je určený predovšetkým organizáciám, ktoré poskytujú služby personálneho leasingu.


  Obsah modulu

  • evidencia partnerov pre potreby agentúrneho zamestnávania, t.j. údaje o organizáciách, v ktorých zamestnanci leasingovej spoločnosti vykonávajú prácu,
  • evidencia kontraktov obsahujúca evidenciu záznamov o vyslaní jednotlivých zamestnancov ku konkrétnym partnerom, a to na zadané obdobie, na účely vykonávania definovaného druhu práce,
  • evidencia deklarácií pre potreby generovania výstupov na účely hlásení do príslušných štátnych inštitúcií v krajine, kde vyslaný zamestnanec pracuje.
  agenturne zamestnavanie ilustracia

  Funkcie modulu

  • možnosť definovať pre každého partnera leasingovej spoločnosti vlastné podmienky odmeňovania zamestnancov,
  • možnosť definovať spôsob výpočtu odmeny za poskytovanie zamestnancov v rámci evidencie Zmluvy a objednávky,
  • výpočet a spracovanie mzdy zamestnanca,
  • výpočet odmeny zamestnancovi za prácu u príslušného partnera, a zároveň sumy určenej na vyfakturovanie partnerovi,
  • výpočet odmien a fakturovaných súm podľa odpracovaných hodín alebo inej stanovenej mernej jednotky,
  • možnosť filtrovania podľa rôznych kritérií (Partner, Pobočka, Obdobie fakturácie, Obdobie spracovania miezd),
  • generovanie faktúr.

  Výstupy modulu

  • tlač pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd o prácach a vykonávaní mimo pracovného pomeru, dohôd o dočasnom pridelení, oznámenia/dohody o ukončení pracovného pomeru. Všetky vo formáte DOCX s obsahom a formou určenou užívateľom,
  • tlač Oznámenia zamestnávateľa Sociálnej poisťovni a Žiadosti o vystavenie PD A1,
  • tlač kontraktu s údajmi a formou určenou užívateľom,
  • tlač deklarácie s obsahom a formou určenou užívateľom.

  Modul pre svoju funkčnosť vyžaduje aj moduly Personálne údaje a Spracovanie miezd

  Vybrané ukážky modulu Agentúrne zamestnávanie


  Získajte viac informácií o module Agentúrne zamestnávanie

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk