Adaptácia

Systematická adaptácia zamestnanca s možnosťou individuálnych úprav  Modul Adaptácia pokrýva všetky procesy, ktoré súvisia s adaptačným procesom zamestnanca.


  Obsah modulu

  • evidencia zamestnancov zaradených do adaptačného procesu,
  • evidencia tútorov,
  • evidencia stupňov hodnotenia,
  • evidencia hodnotiacich hárkov,
  • evidencia šablón hodnotenia.
  adaptacia inzerat

  Funkcie modulu

  • tvorba plánov adaptačného procesu pre pracovné miesta,
  • individuálne plány adaptácie,
  • možnosť naviazať plnenie krokov adaptácie na predchádzajúce a ich následné hodnotenie,
  • vyhodnotenie adaptačného procesu.

  Výstupy modulu

  • tlač adaptačného plánu (procesu),
  • protokol adaptácie,
  • prehľad tútorov,
  • prehľad adaptácií.


  Získajte viac informácií o module Adaptácia

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?