Spracovanie dochádzky

Dochádzka vašich zamestnancov rýchlo a jednoducho  Modul Spracovanie dochádzky umožňuje automatizované a komplexné spracovanie a vyhodnocovanie dochádzky podľa potrieb zákazníka


  Obsah modulu

  • evidencia dochádzky zamestnancov,
  • dochádzkové zmeny,
  • dochádzkové kalendáre,
  • evidencia striedania zmien,
  • nadčasy,
  • evidencia čerpaní a zostatku dovolenky,
  • evidencia o návštevách lekárov,
  • evidencia krátkodobých a dlhodobých pracovných neschopností zamestnancov,
  • príplatky,
  • iné prerušenia pracovnej doby,
  • sumárne položky a mesačné kontá,
  • evidencia stravných lístkov, 
  • evidencia dochádzkových kariet.
  spracovanie dochadzky

  Funkcie modulu

  • automatizované spracovanie údajov zo snímačov a ich vyhodnotenie podľa prednastavených pravidiel,
  • komplexný prehľad dochádzky zamestnanca v jednom okne,
  • aktuálny prehľad prítomností a neprítomností,
  • manuálne opravy,
  • hromadné zadávanie prítomnosti a neprítomnosti,
  • schvaľovanie dochádzky,
  • definovanie plánov pre cyklické striedanie zmien,
  • automatické sledovanie tvorby a čerpania nadčasov,
  • špecifické funkcionality (napr. vysporiadanie nadčasov),
  • automatický výpočet odpracovanej doby, prerušení a pod., vrátane prenosu do ďalších mesiacov,
  • kontrola ročných limitov pre vybrané neprítomnosti,
  • automatické časové korekcie a prestávky,
  • automatické ukončovanie intervalov,
  • definovanie výpočtov podľa požiadaviek zákazníka,
  • definovanie položiek podľa vlastných nastavení a vzorcov (napr. špecifický výpočet salda, nároku na bonus, ... )
  • výpočet nároku na stravné lístky,
  • možnosť prepojenia na stravovací systém,
  • automatický export dochádzky do mzdového modulu Human Klasik, prípadne do iného
  • definovanie prístupových práv užívateľov (právo editovať, prezerať, odsúhlasovať).

  Výstupy modulu

  • zostava porovnávajúca plán dochádzky, nasnímaných transakcií a skutočne vyhodnotenej dochádzky zamestnancov,
  • prehľad mesačnej dochádzky a vybraných mesačných súčtov,
  • prehľad aktuálne prítomných/neprítomných zamestnancov na pracovisku,
  • tlač plánovaných zmien vybraných zamestnancov za zadané obdobie, prehľad odchýlky medzi skutočnou a plánovanou dochádzkou, prehľad tvorby a zostatku nadčasov, 
  • prehľad neprítomností zamestnancov podľa typu prerušenia,
  • prehľady sumárnych položiek za definovateľné obdobia,
  • zostava podkladov pre prenos do miezd,
  • možnosť definovania vlastných tlačových výstupov podľa potrieb zákazníka.


  Získajte viac informácií o module Spracovanie dochádzky

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk