eProjekty

Evidencia prác na projekte vrátane času s prepojením na účtovníctvo a mzdy

Obsah modulu

  Modul umožňuje zaznamenávať počet odpracovaných hodín na projekte sumárne za celý tím, či oddelenie alebo jednotlivo po zamestnancoch. Umožňuje zamestnancovi presné zaznamenávanie začiatku a konca každej aktivity strávenej na projekte. Presnosť zadávania je navyše možné kontrolovať voči dochádzke zamestnanca.

  editacia činností na projekte

  eProjekty poskytujú kontrolu limitov v hodinách za zamestnanca, za jednotlivé činnosti a za celý projektový tím za celé trvanie projektu. Vedúci projektu automaticky získava prehľad o celkovom čase strávenom na projekte.

  činnosti na projekte podľa zamestnanca

  Modul taktiež umožňuje prepojenie na účtovníctvo a mzdy. Systém automaticky generuje e-mailové notifikácie o všetkých relevantných zmenách údajov alebo o pridaní či odstránení hodiny na projekte zo strany vedúceho projektu. Modul obsahuje mesačnú uzávierku a možnosť generovania tlačových výstupov do MS Excel.


  Modul eProjekty slúži na zadávanie odpracovaných hodín na projekte a kontroluje limity náležiace projektu.


  Výhody modulu eProjekty

  • evidencia odpracovaného času na projekte a jeho činnostiach,
  • prepojenie na účtovníctvo a mzdy,
  • sledovanie stavu aktívnych a neaktívnych projektov,
  • evidencia práce aktívnych a neaktívnych členov projektu,
  • tlač s presnosťou na dni, kontrola zadávania s presnosťou na minúty.


  Získajte viac informácií o module eProjekty

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk