eCestovné príkazy

Služobné cesty efektívne

Obsah modulu

  V jednotlivých krokoch vám modul umožňuje:

  • vytvorenie cestovného príkazu
  • jeho postúpenie na schválenie, a to aj na niekoľkých úrovniach schválenia.

  Po ukončení pracovnej cesty vám modul poskytuje:

  • možnosť editácie vyúčtovania, pričom systém automaticky vypočíta cestovné náhrady v zmysle platnej legislatívy a interných pravidiel spoločnosti.
  rozpis pracovných ciest

  Po schválení vyúčtovania cestovného príkazu vám modul umožňuje:

  • preniesť relevantné údaje do modulu pre spracovanie miezd, účtovníctva a do dochádzky zamestnanca.


  Modul eCestovné príkazy zastrešuje celý proces schvaľovania a vyúčtovania domácich a zahraničných cestovných príkazov.

  Výhody modulu eCestovné príkazy

  • sprehľadnenie a zjednodušenie evidencie, spracovania a vyúčtovania CP,
  • viacúrovňové schvaľovanie CP a jeho vyúčtovania,
  • zápis služobnej cesty do organizačného kalendára zamestnanca poštového klienta (MS Outlook, Gmail, Lotus, ...),
  • emailové notifikácie,
  • automatické počítanie cestovných náhrad podľa platnej legislatívy a špecifických pravidiel spoločnosti,
  • prenos pracovných ciest do dochádzky, vyúčtovania miezd a účtovníctva.


  Získajte viac informácií o module eCestovné príkazy

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa Vám bude venovať?

  Katarína Mišutková

  Obchodný manažér

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Miroslava Miklošová

  Obchodný manažér

  +421915797007

  obchod@hour.sk