eCestovné príkazy

Efektívna elektronická agenda služobných ciest


Modul zastrešuje celý proces schvaľovania a vyúčtovania domácich a zahraničných cestovných príkazov.

Obsah modulu

 • evidencia domácich a zahraničných cestovných príkazov (CP),
 • zadávanie projektov, zákaziek, poznámok, ďalších dohodnutých podmienok pracovnej cesty,
 • evidencia firemných vozidiel s EČV s menom zodpovedného zamestnanca,
 • automatické výpočty,
 • evidencia výdavkov z pracovnej cesty, s rozdelením na tie, ktoré sa preplatia a tie, ktoré sa nemajú preplácať,
 • evidencia spolucestujúcich,
 • evidencia viacerých pracovných ciest a záloh na jednom CP,
 • databáza miest a obcí.
eCestovné príkazy

Funkcie modulu

 • tvorba domácich cestovných príkazov,
 • tvorba zahraničných cestovných príkazov,
 • automatický výpočet stravného a vreckového podľa platnej legislatívy a interných predpisov,
 • automatický výpočet krátenia stravného pri bezplatne poskytnutom stravovaní,
 • automatické sťahovanie kurzov zo stránky NBS,
 • možnosť kopírovania pracovnej cesty od iného zamestnanca,
 • kontrola vyplnenia rozpisu pracovnej cesty a možnosť skopírovať rozpis od iného zamestnanca,
 • možnosť (ne)zaradenia vozidla do flotily,
 • zápis plánovanej pracovnej cesty do organizačného kalendára a prenos výsledku vyúčtovania do miezd,
 • zobrazovanie nápovedy pri tvorbe cestovného príkazu,
 • predvyplnenie niektorých polí pre urýchlenie zadávania,
 • automatické odosielanie e-mailových notifikácií a poznámok, a to aj mimo firmu,
 • možnosť doplniť dodatočne dohodnuté podmienky počas trvania pracovnej cesty,
 • grafické zobrazenie histórie života cestovného príkazu, vrátane jeho vyúčtovania,
 • výpočet základnej náhrady a náhrady spotreby za PHM pri použití súkromného vozidla,
 • výpočet nadspotreby pri služobných vozidlách,
 • možnosť vyúčtovania cestovného príkazu v cudzej mene,
 • vkladanie príloh oskenovaných dokladov,
 • možnosť filtrovať vytvorené CP podľa použitého vozidla (koordinácia vozidiel),
 • cudzojazyčné užívateľské rozhranie,
 • zaúčtovanie výdavkov pracovnej cesty, pričom sa výdavok automaticky rozdelí na základ pre DPH a DPH,
 • možnosť prenosu údajov z CP priamo do dochádzky (IS HUMAN) - odpadá nutnosť vypĺňania dochádzky.

  Výstupy modulu

  • cestovný príkaz,
  • vyúčtovanie cestovného príkazu s podrobným rozpisom výdavkov,
  • zoznam cestovných príkazov,
  • tlačové výstupy do PDF a MS Excel,
  • exportný súbor s výsledkom vyúčtovania, ktorý je možné importovať do iného IS.

  Vybrané ukážky modulu eCestovné príkazy

  Informácie a údaje na jednotlivých ukážkach sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby. Údaje sú ilustračné.

  Získajte viac informácií o module eCestovné príkazy

  Po odoslaní formuláru vás bude kontaktovať naše obchodné oddelenie.

  Kto sa vám bude venovať?

  Jana Musilová

  Riaditeľka obchodu a marketingu

  +421 907 917 435

  obchod@hour.sk

  Zobraziť na LinkedIn

  Denisa Dériková

  Obchodná manažérka

  +421 910 537 760

  obchod@hour.sk

  Rastislav Sojak

  Account manažér

  +421 908 646 005

  obchod@hour.sk